Servicii si articole funerare

Oferim servicii funerare complete, venind în ajutorul familiilor îndurerate care îşi pierd pe cei dragi, cu produse şi servicii specifice unui astfel de eveniment tragic şi dureros, încercând să alinăm durerea familiei, să oferim ajutor în aceste momente grele de lacrimi şi durere, dând dovadă de mult respect şi profesionalism.

Constatare deces

Acte deces

Incinerare

Îmbălsămare decedat

Manipulare decedat

Preluăm şi transportăm decedatul din oricare spital, aeroport etc.

Transport funerar

Sicriu echipat complet + cruce

Doliu, Prosoape, batiste, Ace de siguranţă + bolduri, Vereghete

Iconiţe, Lumânări + candele diferite mărimi şi modele

Sac oseminte

Coroane artificiale diferite mărimi şi modele

Poze ceramică

Felinare diferite mărimi şi modele

Cruci marmură, mozaic

Lucrări funerare: racle, cadre si borduri, placaje, pisani/capace

Click pe unul dintre câmpurile de mai sus pentru mai multe informaţii!

Ajutăm la preluarea şi transportul decedatului din spital, azil, casă de bătrâni sau aeroport. Oferim transport funerar în toată ţara.

Oferim consultanţă gratuită în alegerea serviciilor corespunzătoare. Întocmim dosarele necesare pentru obţinerea ajutorului de înmormântare de la casa de pensii. Contravaloarea serviciilor prestate de către noi poate fi efectuată după primirea ajutorului de deces.

Certificatul medical constatator al decesului (CMCD) se poate elibera de catre medicul de familie sau de catre o unitate sanitara autorizata la 24h de la deces.

Obligaţia medicului este de a examina cadavrul şi doar după aceea, când se asigură, printre altele, că nu prezintă leziuni de violenţă, poate trece la întocmirea CMCD.

Pentru a completa rubricile corect el trebuie să facă o anamneză culegând informaţii despre decedat de la aparţinători. Va afla astfel, condiţiile şi împrejurările în care a survenit decesul precum şi simptomatologia pe care a avut-o bolnavul în ultimele momente ale vieţii sale.
Actele necesare in vederea inregistrarii decesului sunt:
Certificatul medical constatator al decesului intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
Actul de identitate al persoanei decedate si certificatul de nastere al acesteia;
Livretul militar al persoanei decedate, supusa obligatiilor militare;
Actul de identitate al declarantului decesului.

Inregistrarea decesului se face in termen de 3 zile de la data producerii decesului, iar pentru decesele produse prin violenta sau in cazul gasirii unui cadavru, inregistrarea se va face in termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului, in aceste cazuri fiind necesara si dovada eliberata de Politie sau de Parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata in privinta decesului.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termenul prevazut de lege, pentru inregistrarea acestuia, este necesara aprobarea Parchetului.
Acte necesare in vederea incinerarii:
Certificat medical constatator al decesului.
Adeverinta de inhumare.
Certificat de imbalsamare.
Adeverinta de la sanepid.
Programarea pentru incinerare.

Programarea pentru incinerare se face in baza actului de identitate in orginal + copie al persoanei ce solicita incinerarea, la crematoriu uman din soseaua Vitan Barzesti in spate la I.N.M.L. Mina Minovici